तेह्रथुमको आठराई संक्रान्ति बजारकी महिला ‘तेह्रथुमे ढाका कपडा’ बुन्नको लागि तान लगाउँदै । यहाँ महिलाले ढाका कपडा उद्योग सञ्चालन गरेर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन्। तस्बिर-रासस
तस्बिर

ढाका कपडाको तान

तेह्रथुमको आठराई संक्रान्ति बजारकी महिला ‘तेह्रथुमे ढाका कपडा’ बुन्नको लागि तान लगाउँदै । यहाँ महिलाले ढाका कपडा उद्योग सञ्चालन गरेर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन्। तस्बिर-रासस