सिन्धुलीगढीको ठूलो गढीबाट देखिएको सिन्धुलीको दृष्य। तस्बिरः बर्ष शाह/देश सञ्चार।
तस्बिर

सिन्धुलीगढी

सिन्धुलीगढीको ठूलो गढीबाट देखिएको सिन्धुलीको दृष्य। तस्बिरः बर्ष शाह/देश सञ्चार।