दाङ घोराहीमा फक्रिएको तोरीबारी। दाङ उपत्यका तोरीखेतीका लागि प्रख्यात मानिन्छ। तस्बिर: बर्षा शाह
तस्बिर

दाङ घोराहीमा फक्रिएको तोरीबारी। दाङ उपत्यका तोरीखेतीका लागि प्रख्यात मानिन्छ। तस्बिर: बर्षा शाह