नेपाल एकीकरणको क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले प्रयोग गरेको मार्गलाई एकीकरण पदमार्गको रुपमा विकास गर्ने योजनाअनुसार गोरखाबाट निकालिएको एकीकरण मार्ग पदयात्रा नेपाली सेनाको टोली । तस्बिर बर्षा शाह /देश सञ्चार
तस्बिर

नेपाल एकीकरणको क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले प्रयोग गरेको मार्गलाई एकीकरण पदमार्गको रुपमा विकास गर्ने योजनाअनुसार गोरखाबाट निकालिएको एकीकरण मार्ग पदयात्रा नेपाली सेनाको टोली । तस्बिर बर्षा शाह /देश सञ्चार