नेपालीहरुको दोस्रो ठूलो पर्व तिहारको चौथो दिन काठमाडौँको किल्लागलमा गाई पूजा गर्दै एक महिला। तस्बिरः सुलभ श्रेष्ठ/देश सञ्चार।
तस्बिर

गाई पूजा

नेपालीहरुको दोस्रो ठूलो पर्व तिहारको चौथो दिन काठमाडौँको किल्लागलमा गाई पूजा गर्दै एक महिला। तस्बिरः सुलभ श्रेष्ठ/देश सञ्चार।