ललितपुरको खोकनामा तोरीबारीमा रमाउँदै एक स्थानीय महिला। तस्बिरः सुलभ श्रेष्ठ/देश सञ्चार।
तस्बिर

ललितपुरको खोकनामा तोरीबारीमा रमाउँदै एक स्थानीय महिला। तस्बिरः सुलभ श्रेष्ठ/देश सञ्चार।