वैशाख १२को भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको वसन्तपुर दरवारको पुनर्निर्माण गरिँदै। तस्बिर-बर्षा शाह
तस्बिर

वसन्तपुर दरबारको पुनर्निमार्ण

वैशाख १२को भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको वसन्तपुर दरवारको पुनर्निर्माण गरिँदै। तस्बिर-बर्षा शाह