नेपालवाट विगतमा चोरी भएर अमेरिका पुगेका थप चारवटा कलात्मक वस्तुहरु नेपाल फिर्ता गरिएपछि पुरातत्त्व विभागमा प्रदर्शन गरिँदै। तस्बिर: सुलभ श्रेष्ठ/देशसञ्चार।
तस्बिर

नेपालवाट विगतमा चोरी भएर अमेरिका पुगेका थप चारवटा कलात्मक वस्तुहरु नेपाल फिर्ता गरिएपछि पुरातत्त्व विभागमा प्रदर्शन गरिँदै। तस्बिर: सुलभ श्रेष्ठ/देशसञ्चार।