काठमाडौंको माइतिघरमा खानेपानीको लागि सुरुङ खन्दै कामदार।तस्बिर-सुलभ श्रेष्ठ
तस्बिर

खानेपानीको लागि सुरुङ

काठमाडौंको माइतिघरमा खानेपानीको लागि सुरुङ खन्दै कामदार।तस्बिर-सुलभ श्रेष्ठ