कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको सनवोरा नदी किनारामा काँसको घाँसबाट कुचो बनाउँदै थारु महिला ।
तस्बिर

काँसबाट कुचो बनाउँदै थारु महिला

कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको सनवोरा नदी किनारामा काँसको घाँसबाट कुचो बनाउँदै थारु महिला ।