ओयो

ओयोका गुणस्तरीय होटलहरू

काठमाडौँ – ओयो होटलले गुणस्तरीय होटलहरु स्थापना गरिरहेको छ। एशियामै पहिलो थिएल फेलोशीप पेपाल संस्थापक पीटर थिएलद्वारा सुरु गरिएको विजेता…