काँक्रोको फाइदा

घामले छाला डढाएको छ? काँक्रो बन्छ उपयोगी, अरु पनि छन् धेरै फाइदा!

काठमाडौँ – जुनसुकै समयमा पनि सलादको रुपमा प्रयोग गरिने फल हो काँक्रो । प्रशस्त मात्रामा पानी पाइने हुँदा काँक्रो गर्मी…