कारागारको सुरक्षा चुनौती

मानव बस्तीको बीचमा रहेको बाँके कारागारको सुरक्षा चुनौती बढदो

नेपालगन्ज-नेपालगन्जको मध्यभाग मानवबस्तीको ठीक बीचमा रहेको बाँके जिल्ला कारागारको सुरक्षा चुनौती र नागरिकको सुरक्षा चिन्ता अहिले बढ्दै गएको छ। कैदी,…