किसानका खेतमा सिंचाई पुग्दैन

किसानका खेतमा सिंचाई पुग्दैन, पानी जति बाँधबाट चुहिएर जान्छ

दाङ– काठको किलामा स्याउँला र माटोले पुरेर बाँध निर्माण गरिएको छ। यसरी बनाइएको कच्चि बाँधबाट आधा पानी कुलोमा र आधा…