कुराकानी

प्रदेश ४ का प्रमुखले भने, असल अभिभावक बन्नेछु

पोखरा- नयाँ संघीय संरचनाका अन्तर्गत प्रदेश नं ४ को पहिलो प्रदेश प्रमुख बनेका बाबुराम कुँबरले प्रदेश ४ लाई विधिको शासनयुक्त प्रदेशको…
बाबुराम कुँबरले