कृष्णप्रसाद दुलाल

सरकारलेविद्युतीय सवारी साधन खरिद प्रक्रिया अंकुश लगायो’- कृष्णप्रसाद दुलाल

उनले देशसञ्चार संवादमा भने, ‘यस विषयमा उपभोक्ताले नै विरोध नगर्ने हाम्रो देशको प्रचलन छ। जसलाई कर लागेको छ जसलाई बढी…