केशव पौडेल

चन्द्र सम्शेरको इस्तिहार र खड्गप्रसादको सम्बोधन

अज्ञानता सबैभन्दा ठूलो पछौटेपन हो। कुनै बेला थियो- नेपालमा कुष्ठरोग पूर्वजन्मको एउटा श्रापका रुपमा लिइन्थ्यो र छुवाछुतजस्तै थियो। प्रधानमन्त्री चन्द्र…