खाद्य सुरक्षा

‘हिमाली क्षेत्रका बाटा र गोरेटामा सुधार ल्याउनुपर्छ’

काठमाडौँ– नेपालका हिमाली क्षेत्रमा सडक र गोरेटोमा सुधार ल्याउँदा दुर्गम तथा ग्रामीण समुदायहरूको खाद्य सुरक्षा र पोषणमा सुधार आउनसक्ने राष्ट्र…
हिमाली