खाेप

तिनाउ पाल्पाकै पहिलो पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिका

पाल्पा- तिनाउ गाउँपालिका पाल्पाकै पहिलो कोरोना–१९ विरुद्धको पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिका घोषणा भएको छ। तिनाउ जिल्लाकै पहिलो कोरोना-१९ विरुद्धको पूर्ण…