खिल

हातको औँला र पैतालामा हुने खिल कसरी हटाउने?

खिललाई अंग्रेजीमा (कोर्न) भनिन्छ। यो मकैबाट लिएको शब्द हो। यसलाई हामी यस रोगको नामको लागि प्रयोग गर्दछौँ। मकैको दाना हेर्दा…