गण्डकी प्रदेशको अब आफ्नै विश्वविद्यालय

गण्डकी प्रदेशको अब आफ्नै विश्वविद्यालय

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले अब आफू मातहत विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने भएको छ। बुधबार प्रदेश सभाबाट ‘गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना, व्यवस्थापन…