गाई संरक्षण

छाडा छोडिएका गाइ-गोरुले बाटो छेकेपछि मोडिएको कोटिलालको यात्रा

दाङ– काँधमा रामनामी, गलामा रुद्राक्षको माला र निधारमा चन्दनको टीका लगाएर कोट पाइन्टमा ठाँटिएका कोटिलाल कवर गोठमा रमाउने भैसकेका छन्।…