गाेर्खा भर्ती

अग्निपथअनुसार गोर्खा भर्तीसम्बन्धमा नेपालले चाँडो निर्णय नगरे कोटा अरूलाई जान सक्छ : भारतीय सेना प्रमुख

भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज पाण्डेले नेपालले तत्कालै अग्निपथ योजनाअनुसार गोर्खा भर्ती सम्बन्धमा निर्णय नलिएमा नेपाली युवाका लागि छुट्याइएको कोटा अरूलाई…