गिजरबाट नुहाउनुहुन्छ? यी साबधानी अपनाउँ है!

गिजरबाट नुहाउनुहुन्छ? यी साबधानी अपनाउँ है! ॥ Dr. Prasanna Raj Paudel

गिजरमा नुहाउँदाका फाइदा, बेफाइदा र नुहाउँदा अपनाउनुपर्ने साबधानीका बारेमा पाटन अस्पतालका डा. प्रशन्नराज पौडेल यस्तो भन्छन्।