गुणस्तरहीन वस्तु

गुणस्तरहीन वस्तुको आपूर्ति र उपभोगमा नियन्त्रण

काठमाडौँ-मुलुकमा उत्पादित एवं विदेशबाट आयात हुने तरकारी, खाद्यान्न, फलफूल एवं पशुपक्षीलगायत गुणस्तरहीन तथा विषादीयुक्त वस्तुको आपूर्ति र उपभोगमा नियन्त्रण गरिने…