भक्तपुर अस्पतालमा आवस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प

भक्तपुर अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प

काठमाडौँ– वीर अस्पतालपछिको दोस्रो जेठो सरकारी अस्पतालका रूपमा रहेको भक्तपुर अस्पतालमा कर्मचारी आन्दोलनका कारण आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प…