भारतीय चन्द्र मिसन

चन्द्रयान- २ ले पठाएको चन्द्रमाको पहिलो तस्बिरमा के छ?

भारतीय चन्द्रयान- २ अहिले चन्द्रसतहदेखि ११८x४४१२ किमी माथिको अर्बिटमा रहेर परिक्रमा गरिरहेछ। चन्द्र अभियान- २ को दोस्रो प्रमुख भाग 'ल्यान्डर…