भिम राई ‘माक्पाली कान्छा’

कविताः विश्राम

ओई सहर आइज तँ र म आज मात्न जाउँ फुलचोकीतिर तँ अ‍ैला र कचिला बोक म साहिलाखुई र आराखा बोक्छु…