मधुमेह

अनुसन्धान भन्छ, ‘अब मधुमेहका बिरामी पाँच प्रकारको’

वैज्ञानिकले मधुमेह पाँच प्रकारको रहेको पत्ता लगाएका छन्। यसका साथे उनीहरुले मधुमेहका बिरामी पनि पाँच अलग अलग प्रकारको भएको दाबी…
पाँच प्रकारको