महानगरको विद्यालय: कक्षा एक

महानगरको विद्यालय: कक्षा एक, विद्यार्थी संख्या दुई!

पोखरा: लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं २८ को पुरानो जनक आधारभूत विद्यालयमा अहिले कक्षा १ मा जम्मा दुई विद्यार्थी मात्रै अध्ययनरत…