मास्क-वितरण

दुर्गमका १२० घरधुरीका दलित परिवारलाई मास्क वितरण

सिमकोट – दुर्गममा दलित परिवारका सदस्यहरूलाई मास्क वितरण गरिएको छ। अन्यत्र कतैबाट मास्क नपाएको र आर्थिक रुपमा विपन्न परिवारका सदस्यलाई…
दुर्गमका १२० घरधुरीका दलित परिवारलाई मास्क वितरण