म्ह पूजा

स्वयम्‌भित्रको ‘स्वचेतना’लाई चिन्‍न ‘म्हः पूजा’

म्ह: अर्थात स्वयंलाई पूजा गर्ने दिन। वर्षमा एकपल्ट आफूले आफैलाई भगवान सरह पूजा गर्ने दिन म्हः पूजा हो। यो पूजाको…