यस्तो जीव जसले पुर्नजन्म लिनसक्छ!

यस्तो जीव जसले पुर्नजन्म लिनसक्छ!

काठमाडौं- वैज्ञानिकहरुले यस्तो जीव पत्ता लगाएका छन् जसले मरेर पनि पुनर्जन्म लिन सक्छ। मेक्सिकन एक्सोलेटन नामक यो जीव मेक्सिकोको तालमा…
पुनर्जन्म लिन