रसिकदेव

भिडतन्त्र मात्रै बढ्यो

भक्तिमा नभई भेटीमा भेटिने मन्दिरका पूजारीहरु आश्वासन दिनमा मदिरा रातमा विकासे नेताहरु कागजमा योजना, खल्तीमा खजाना राष्ट्रका सेवकहरु निर्माणै नगरी…