राजदेव यादव

परिवर्तित समय र मागका आधारमा परिवर्तन व्यवस्थापन

विश्वयापी माहामारी कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को संक्रमित संख्या अहिले दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको कारण आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक एवम् नैतिक लगायत सबै…