रामेश्वर खनाल

ठूलो बजेट होइन, खर्च गर्न सक्ने बजेट!

अमौद्रीकरण र गैरकानुनी क्रियाकलापले नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अझै अनौपचारिक छ। यस्तो अवस्थामा करका दर बढाउन सकिने सम्भावना छैन। सरकारले…