राष्ट्रिय योजना आयोग

योजना आयोग पुनर्संरचना कागजमा तयार, पारितमात्र हुन बाँकी

काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो पुनर्संरचनाका लागि नयाँ सरकारको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। नयाँ संरचनामा राष्ट्रिय योजना आयोगको नाम परिवर्तन गरी…
स्वर्णिम