रियलमी

रियलमीको बड्स २ र बड्स २ नियोसहित नेपाली बजारमा

काठमाडौं - विश्वमा तीव्र रुपमा आफ्नो बजार विस्तार गर्दै गएको रियलमीले नेपाली बजारमा 'रियलमी बड्स एयर २' र 'रियलमी बड्स…
रियलमीको बड्स २ र बड्स २ नियोसहित नेपाली बजारमा