रोहेज खतिवडा

लोकतन्त्रमा कविता लेख्नु पनि अपराध हुनसक्छ!

लोकतन्त्रमा तपाईंले सबैभन्दा पहिले अपराधी नहुन सिक्नु आवश्यक छ अन्यथा, तपाईंले ढ्वाङमा खसाउनुभएको मतपत्रको प्रेत जाग्न सक्छ जुनसुकै बेला…