लालुले मालीको काम गर्ने

लालुले मालीको काम गर्ने, दैनिक ज्याला १४९

राँची-चारा घोटामा साढे तीन वर्षको सजाय पाएका लालुप्रसाद यादवले मालीको काम गर्ने भएका छन्। राँचीको बिरसा मुण्डा जेलमा लालुले उक्त…
साढे तीन