लुटतन्त्र

लुटतन्त्र

सरकारी बजेट र विकास कार्यक्रमहरु विनियोजित रकमलाई ध्यानमा राखी आर्थिक वर्षभित्र चरणवद्ध रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्ने व्यवहारगत र सैद्धान्तिक मान्यतालाई…