ल्याण्डफिल्ड साइट

फोहोरमा ‘फोहोरी खेल’

नेपालगञ्ज– नेपाल स्वच्छ वातावरण सिर्जना केन्द्रले नेपालगञ्ज बजारबाट दैनिक ६ टन बढी फोहोर उठाउँछ। होटल र अस्पतालहरुबाट निस्किने फोहोर उठाउने…
नेपालगञ्ज बजारबाट