Adrian Mariappa’s own goal

आत्मघाती गोलले रोक्यो रेलिगेशन जोनबाट बाहिर जाने बाटो

महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक जितबाट वाट्फोर्ड चुकेको छ । रेलिगेशन जोनबाट बाहिर निश्कन प्रयासरत वाट्फोर्ड आत्मघाती गोलका कारण जितबाट चुकेको हो…