Agriculture machine

प्रदेश सरकारको अनुदानमा दाङमा कृषि यन्त्र हस्तान्तरण

दाङ– व्यवसायिक कृषि कार्यमा संलग्न सहकारी र कृषि फर्मलाई अनुदानमा कृषि औजार प्रदान गरिएको छ। प्रदेश सरकार कृषि, भुमि व्यवस्था…