Akihito set for first abdication in 200 years

गद्दी त्याग्दै जापानका राजा

जापानका राजाले मंगलबार गद्दी त्याग गर्दै छन् । ८५ वर्षका जापानी राजा अकिहितोले आफ्नो बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्थाका कारण गद्दी त्याग…