Alchohola

स्पिरिट आयातमा भन्सार कम, बढाउनु पर्ने सरोकारवालाको माग

काठमाडौँ – सरकारले नेपालमा मदिरा उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने स्पिरिटको उत्पादन पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि विदेशमा आयातलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ। अरु…