An Artical of Rajani johchhe

विपत्तिले उघारिएको सरकारको चरित्र

महान् दार्शनिक चाणक्यले आफ्नो नीतिमा उल्लेख गरेका छन् कि ‘साथीभाइको परीक्षा संकटको बेलामा हुन्छ भने श्रीमतीको परीक्षा धन नष्ट भएको…