An Artical

के त्यहाँ छैन र परमात्माको सौन्दर्य?

किन दौडिन्छन् विचारहरु दिमागका गिर्खाहरुमा? किन सोच्दछ ऊ पर्दानशीन परमेश्वरलाई? के कारणले असहाय भइ दौडिन्छ उँभोतिर? कुन मार्गमा हुत्तिएर उछिट्टएर…