and France

रसायन आक्रमण भएको क्षेत्रमा अनुसन्धान टोली जान पाउने

सिरियामा रहेका रसायनिक हतियार प्रयोग भए नभएको बारे अनुसन्धान या निरीक्षण गर्ने व्यक्तिलाई रसायन आक्रमण भएको भनिएको क्षेत्रमा जान दिने…