APPO 5 prototype

ओपोको फाइन्ड एक्स ५ जीप्रोटोटाइप सार्वजनिक

गोन्जाओ-चिनियाँ मोबाइल कम्पनी ओपोले आफ्नो फाइन्ड एक्स ५ जीप्रोटोटाइप सार्वजनिक गरेको छ। ओपोले डिसेम्बर ६ देखि ८ सम्म गोन्जाओमा आयोजित…